Huddinge kommun
W3D3 köptes in 2008 och från start användes enbart registratorsfunktionen, även om en storsatsning gjordes med att utbilda handläggare. Eftersom inte mallar inte fanns tillgängliga i systemet blev den bredare implementeringen försenad till 2010. Idag arbetar Huddinge kommun med hela ärendeprocessen där handläggare och nämndsekreterare arbetar integrerat.
Huddinge kommuns partner är sedan våren 2010 Lemontreelänk till annan webbplats
Utvecklingsområden
Nämndprocessen är ett fortlöpande arbete som pågår i ett väldigt intensivt skede. I samband med inköp av Ipads som försök till en del politiker, för att kunna digitalisera nämndprocessen, blev trycket större på att använda W3D3s funktioner fullt ut, med Mötesportal och app, Formpipe Agenda vilket Huddinge kommun undersöker. Detta gör att fler handläggare utbildas på alla förvaltningarna.

Ett projekt drivs för att undersöka W3D3s roll i eTjänster.

Ett projekt pågår med att titta på en lösning med integrationsmotorn TEIS mot W3D3 och ByggR, eftersom alla ärenden som beslutas i nämnd ska hanteras i W3D3.

Searchporten kommer att läggas ut även externt under hösten 2012

Nyheter

Kommentarer
Antal registratorer: 20 st
Antal handläggare: 500 st
Antal nämnder: 10 st

Antal invånare: 100 000 st
Antal anställda: ca 6000 st

Produkter/Moduler:
Anpassat ärendekort sk "Handlingspost"
Anpassning Klagomål
Searchport, internt
Mötesportalen
Ledamotspubliceringen

Driftsatt version:
2011 R1.1

Mer om kommunen!
Huddinge är en modern kunskapskommun söder om Stockholm. Med nästan 100 000 invånare är Huddinge den näst största kommunen i Stockholms län.
Kunskapsstaden Flemingsberg
I universitetsområdet Flemingsberg rör sig cirka 20 000 studenter på Södertörns högskola, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan.
Flemingsberg är också ett internationellt centrum för forskning som bedrivs på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Växande näringsliv
Världens största IKEA-varuhus ligger i Kungens Kurva i Huddinge. Kungens Kurva Skärholmen är idag skandinaviens största handelsplats med 20 miljoner besökare varje år. Ett levande och blandat näringsliv hittar du också i Länna intill Nynäsvägen i östra Huddinge.
Nära Stockholm - nära naturen
Huddinge erbjuder stora möjligheter till naturupplevelser och friluftsaktiviteter. Ändå ligger Huddinge bara 15 minuter med tåg från centrala Stockholm.
Sidansvarig: kommun@kumla.se  Sidan är senast ändrad 29 maj 2012 av Madelene Adelman.